BANK
JERUSALEM

BANK JERUSALEM

Solutions
Strategy, Slogan and messaging, Branding, Logo Design, Branch brand identity, Brand implementation

Industry
Banking

 

בנק ירושלים נוסד לפני 60 שנה בירושלים כבנק למשכנתאות. לבנק התמחות ארוכת-שנים במגזרים נבחרים, עם היכולת להציע פתרונות יצירתיים התפורים לצרכיו ולאורח חייו של הלקוח ללקוח.

הנהלת הבנק החליטה לחדד את תפיסת הבנק בקרב קהלי היעד הרלוונטיים, כולל קהל הלקוחות, שותפים לדרך ועובדי הבנק, ולהעלות לתודעה את מקומו וערכו של הבנק בזירה דרך תקשורת שיווקית וברשתות החברתיות.

השפה המיתוגית החדשה נבנתה על 3 ערכים

החוכמה שלנו – כבנקאים, אנו מתמחים בטיפול בעסקאות מורכבות ובמגזרים נבחרים.

הנשמה שלנו – כבני אדם, אנו מגלים באמפטיה קשובה ללקוח הנמצא בצומת מאתגר.

האנרגיה שלנו לפיכך אנו פועלים באכפתיות לתפירת פתרונות יצירתיים לצרכי הלקוח.

Skip to content